València subvenciona l’activitat dels locals d’hostaleria de la ciutat

L’Ajuntament destinarà 1.600.000 euros per a subvencionar al sector de l’hostaleria de la ciutat. L’objectiu d’estes ajudes, que s’han dissenyat amb el consens de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, «és impulsar, amb una quantia mínima de 1.000 euros per sol·licitant, l’activitat dels establiments i xicotetes empreses que presten servicis lligats a la restauració en el terme municipal de València». Així ho ha anunciat hui la regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, després de recordar que «el consistori, per a pal·liar l’impacte econòmic del coronavirus, ha destinat més de 15 milions d’euros en ajudes i exempcions tributàries destinades a dinamitzar l’economia local».

La regidora Pilar Bernabé, ha presentat les bases d’esta convocatòria de  subvencions juntament amb el president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) i de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV), Manuel Espinar. I ha ressaltat «estes bases s’han perfilat i concretat amb l’acord dels agents implicats, i conscients de les necessitats i problemàtica del sector, que ha rebut un gran impacte econòmic amb la crisi sanitària». «A més d’estes ajudes directes, d’emergència, es completaran amb altres iniciatives per millorar la competitivitat del sector hostaler en la nova normalitat»

Concretament, la regidora ha explicat que l’Ajuntament treballa en dos fases. La primera, que contempla les esmentades ajudes, que es podran cobrar en octubre, perquè les bases estan redactades però es publicaran en setembre; «i una segona fase en què donarem suport a l’hostaleria per posar en marxa idees innovadores que afavorisquen el seu negoci».

En donar compte d’estes noves subvencions, Pilar Bernabé ha recordat que «l’Ajuntament de València ha injectat davant la Covid-19 una bateria d’ajudes sense precedents». I ha detallat: «Més de 12 milions d’euros en ajudes destinades a dinamitzar l’economia local, amb les Ajudes Reactiva, les ajudes al Comerç, les que estem treballant per a fer costat al sector de la innovació tecnològica –reptes-, l’assistència als artistes fallers i carrossers, etc. Sense oblidar, les exempcions tributàries al sector de l’hostaleria i altres bonificacions tributàries, que ascendeix a quasi 3 milions d’euros, i estes noves ajudes que hui presentem i que van dirigides a l’hostaleria de la nostra ciutat».

FINS A UN MÀXIM DE 1.800 EUROS PER SOL·LICITANT

Pel que respecta a la quantia d’estes ajudes, la regidora ha explicat que es concedirà una quantia fixa de 1.000 euros per sol·licitant, i que, en el cas que amb el nombre de persones beneficiàries de subvenció no s’esgote l’import objecte de la convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquelles persones beneficiàries (fins a un màxim de 1.800 euros per beneficiari).

«En el cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible, es procedirà a realitzar un sorteig per a determinar a partir de què sol·licitud s’inicia la tramitació i revisió de sol·licituds». En este cas, «el sotssecretari de l’Ajuntament o funcionari d’habilitació nacional en qui delegue, estendrà acta d’este sorteig públic que es realitzarà en les dependències municipals el segon dia hàbil posterior a la finalització del termini per a presentar les sol·licituds», ha aclarit.

Pilar Bernabé també ha informat dels requisits per a ser persona o entitat beneficiària, «que ha de desenvolupar l’activitat objecte de subvenció en el terme municipal de València». Així, ha especificat que «cal estar donat d’alta en almenys un dels següents epígrafs de l’Impost d’activitats Econòmica: 671, 672, 673, 675 i 676». També cal estar en el règim de la Seguretat Social corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància, així com al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). I no tindre deute algun pendent amb l’Ajuntament de València.

Quant a la concurrència amb altres subvencions, la regidora ha manifestat que les ajudes regulades en esta convocatòria «són compatibles amb qualsevol altres subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o objecte subvencionable, percebudes de qualsevol administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió Europea. Però no seran compatibles amb aquelles de la convocatòria Ajudes València Re-Activa i qualsevol altra atorgada en l’exercici 2020 per l’Ajuntament de València».

Segons les bases de la convocatòria hui anunciada, el termini i forma de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). I el model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible en la web municipal valencia.es.

Així mateix, les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servei Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents Registres d’Entrada de l’Ajuntament de València. Les persones jurídiques a través dels mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu i la resta a través del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. I podrà presentar-se un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica, i la concessió d’ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva entre les persones sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en esta convocatòria fins a esgotar el crèdit disponible.

Finalment, la regidora ha al·ludit a les obligacions de les persones i entitats beneficiàries, «que hauran de mantindre l’activitat empresarial i romandre d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent, durant almenys 4 mesos, a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció».

Per la sea part seua, el president de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV), Manuel Espinar, ha agraït «l’esforç municipal, que contribuirà a pal·liar un moment més que crític per als establiments del sector de l’hostaleria». De fet, ha explicat, «un 90% de 80% dels locals que van decidir obrir les seues portes quan va cessar l’Estat d’Alarma no han aconseguit ser rendibles». Per això, «i davant les dades que remenem que estimen que un 15% de l’hostaleria de la Comunitat Valenciana pot desaparéixer, amb els seus 85.000  llocs de treball, apel·lem a totes les administracions valencianes perquè ens ajuden, i agraïm esta segona ajuda de l’Ajuntament que es completarà amb un impuls de la digitalització de les empreses del sector», ha finalitzat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies